شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نیستانک

قلعه یا دژ برزو، نیستانک

/post-3471/

اندکی دورتر از کاروانسرا مشهور نیستانک در مدخل روستا دژی کوچک اما بسیار مستحکم قراردارد که یکی از دلایل ادعای مردمان مبنی برتعلق این روستا به برزو نبیره رستم دستان است . این قلعه دارای پی و دیوارهای بسیار قطوری است چنانکه نیمی از حجم آن را پی ها و دیوارها تشکیل می دهند . این دژ از بیرون یک...