شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نیشابور اساطیری و چند واژه برزین مهر سوور ابرشهر ر

نیشابور اساطیری و چند واژه برزین مهر, سوور, ابرشهر, ریوند

/post-6169/

● آذر برزین‌مهر: آذر برزین‌‌مهر، سومین آتشکده‌ی مهم دوره‌ی ساسانیان، و از آن تولیدکنندگان کشاورز بوده است. این آتشکده، در دوره‌ی ساسانیان، در خراسان جای داشته است. برزین‌مهر، به معنای «مهر بلندپایه» است. جالب توجه، ارتباط مهر با دهقانان و تولیدکنندگان است. اگر به صفت معروف مهر، دارای...