شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نیشابور مرکز خراسان قدیم ترین پایگاه علوم اسلامی د

نیشابور, مرکز خراسان قدیم ترین پایگاه علوم اسلامی در ایران

/post-6018/

در سواحل رودخانه‌های بزرگ، از قبیل نیل، دجله، فرات، کارون، سند و امثال آن به واسطه‌ی وجود آب فراوان، موجبات تمدن و شهرنشینی زودتر از جاهای دیگر مهیا بوده است و اگر در محلی، رود بزرگ نبوده به ناچار، مردم در کنار رودهای کوچک کوهستانی، طرح سکونت انداخته و شهرنشینی را پایه‌گذاری کرده‌اند و...