شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نیشابور پایتخت فرهنگی

شهر نیشابور پایتخت فرهنگی

/post-6573/

«نیشابور، پایتخت فرهنگی»، یکی از نوشته‌های استاد فریدون جنیدی است که به دلایل شکوه و عظمت نیشابور، با نگرشی ویژه به نیشابور قبل از اسلام، پرداخته است. هر یک از شهرهای بزرگ ایران که دورانی پایتخت ایران یا بخشی از ایران به شمار می‌رفته‌اند، بدان‌روی که کانون هنرمندان و چکامه‌سرایان و...