شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

هاختاناکی ایگی مجسمه مادر ارمنستان

هاختاناکی ایگی (مجسمه مادر ارمنستان )

/post-4618/

بعد از جنگ جهانی دوم به مناسبت پیروزی روسیه در همه کشورهای اتحادیه شوروی پارکی تحت عنوان پیروزی ساختند که در ارمنستان به هاختاناک پارک واقع شده درخیابان مانومت معروف می باشد .مجسمه مادر نیز در این پارک قرار گرفته است که ازاقصی نقاط شهر قابل رویت می باشد درابتدا بجای مجسمه مادر مجسمه...