شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

هامالیر مجتمع فرهنگی ورزشی

هامالیر ( مجتمع فرهنگی ورزشی )

/post-4615/

از منحصر به فرد ترین اثارمعماری در ارمنستان به شمار میرود که بدستور گارن دمیرچیان دبیر وقت حزب کمونیست ساخته شده است وطراح این بنا عقابی را تجسم کرده که میخواهد اززمین برخیزد ودر حال باز کردن بالهایش است .این مجموعه بزرگ محل اجرای نمایشگاههای بینالمللی مسابقات ورزشی وکنسرت های مختلف میباشد...