شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

هامستر دم دراز زاگرسی

هامستر دم دراز زاگرسی

/post-1465/

(کیسه دهان دم‌دراز) مشخصات: دمی دراز دارد و شباهت آن به موش صحرایی بیشتر از شباهتش به هامستر است ( آن را حد واسط موش و هامستر می دانند ) . غالباً موهای انتهای دم مانند جبربیل ها منگوله دار است . رنگ موهای پشتی ، شنی متمایل به صورتی تیره است . زیر بدن ، دست و پا و زیر دم سفید است ....