شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

هامستر دم دراز فشمی

هامستر دم‌ دراز فشمی

/post-1462/

این گونه فقط در ایران وجود دارد و برای اولین بار در 11 کیلومتری شمال شرقی فشم واقع در استان تهران در مناطق کوهستانی با ارتفاه حدود 2700 متر از سطح دریا مشاهده شده است . به تازگی نیز وجود این گونه از سایر مناطق رشته کوه البرز مرکزی مانند دو آب هر درود و منطقه عباس آباد در البرز شمالی واقع...