شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

هامون و خشکسالی های سیستان

هامون و خشكسالي هاي سيستان

/post-988/

بارندگي كم، تبخير زياد و كم عمق بودن هامون ها: يكي از عوامل بروز خشكسالي هاي شديد، قرار گرفتن تالاب هامون در يكي از گرم و خشك ترين اقليم هاي جهان است. متوسط بارندگي دنيا 750 ميليمتر در سال است كه اين مقدار در ايران حدود 250 ميليمتر ودر سيستان در شرايط معمولي 59 ميليمتر است. كمبود بارش به...