شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

هتل هایی مجلل برای زنبور ها

هتل‌هایی مجلل برای زنبور‌ها

/post-2023/

زنبور‌ها را معمولا در کندو‌ها دیده‌ایم، اما آیا همه این حشرات به‌صورت دسته جمعی زندگی می‌کنند، پس زنبوری که بخواهد تنها زندگی کند کجا باید برود؟ شاید یک هتل زنبوری جای مناسبی برای این‌گونه از حشارت تنها باشد. بسیاری از گونه‌های زنبور به صورت انفرادی زندگی می‌کنند این گونه از زنبور‌ها برای...