شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

هتل های پرستاره مدیران بی ستاره

هتل پرستاره مدیر بی ستاره

/post-6968/

ستاره‌ها، تنها در آسمان هتل‌ها قابل شمارشند چرا كه هنوز به تعداد انگشتان دو دست نرسیده‌اند. بدیهی است كه بهترین هتل‌های جهان با ارایهء خدمات ویژه‌فاتح ستاره‌هایی به اندازهء انگشتان یك دست بوده‌اند. حتی هتل‌هایی كه میلیاردها تومان هزینه صرف تجهیز و ساخت و سازشان شده است، اما تنها درخشیدن...