شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

هتل ها ستاره دار می شوند اما

هتل ها ستاره دار می شوند اما

/post-6131/

ستاره ها اعتبار آسمان در ظلمات شب و فاش کننده راز کهکشان برای بشرند انسان اعتبار ستاره ها را وام گرفت از آسمان تا به عنوان نشان اعتبار, سردر هتل ها رابا آن بیاراید و اما هتل شکل پیشرفته‌ای است از همان کاروانسراها و مهمانخانه‌هایی که به واسطه مهمان‌نوازی ایرانی در دوران صفویه ساخته شده بود...