شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

هما

هما

/post-1762/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 102 تا 125 سانتیمتر طول دارد و بزرگترین کرکس ، با ویژگی ها و طرح بدن متفاوت با سایر کرکس هاست. بال ها بلند و باریک و زاویه دار ، دم بلند و لوزی شکل، به رنگ تیره است. روتنه و بال ها سیاه، زیر تنه قهوه ای کمرنگ و سر به طور کلی نخودی رنگ است، اطراف چشم و ناحیه منقار...