شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

همنشینی تاریخ و طبیعت در قزوین

همنشینی تاریخ و طبیعت در قزوین

/post-5862/

سال کهنه که به روزهای آخر می‌رسد و نفس‌هایش بی‌محابا به شماره می‌افتد، باید باور کنیم در آستانه سالی نو قرار گرفته‌ایم و زمین و زمان و طبیعت منتظر ما نمی‌مانند تا رخت نو تن کنند. شتاب، رسم همیشگی این روزهای پایان سال است. نوروز و روزهای نو بهانه‌اند برای مهربانی، برای نو شدن، برای آغازی...