شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

همه ی طول سفر یک چمدان بستن بود

همه ی طول سفر یک چمدان بستن بود

/post-5510/

برای سفر چگونه باید چمدان ببندیم در مورد چمدان بستن، اغلب می‌شنویم که خوب است سبک‌ سفر کنیم، وسایل اضافی و غیرضروری را با خودمان نبریم، از هر چیزی سبک‌ترینش را انتخاب کنیم و خیلی توصیه‌های خوب دیگر. ولی سبک‌سفرکردن اصلاً به این معنی نیست که یک سری وسایل ضروری و به‌دردبخور را حذف یا فراموش...