شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

هنر و ذوق بافندگان بر روی زیلوها

هنر و ذوق بافندگان بر روي زيلوها

/post-2917/

از مناسب ترين، بادوام ترين و قديمي ترين كف پوشهاي استان كه با نوع زندگي مردم و طبيعت يزد تطابق دارد و بخشي از اعتقادات مذهبي، تاريخی و معماري مردم بر تار و پود آن نقش بسته زيلو است و با توجه به اينكه زيلو در نقش و بافت شباهت زيادي به حصير دارد در واقع شكل تكامل يافته حصير بافي است و...