شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

هیچ کس منتظر ما نبود

اروميه هیچ کس منتظر ما نبود

/post-6860/

برخی‌ها معتقدند که در عصر اینترنت و رسانه‌های ارتباط‌جمعی تصویری گوناگون، نوشتن سفرنامه محلی از اعراب ندارد. این عده سفرنامه‌‌ها را برای زمانی مناسب می‌دانند که از رسانه‌های تصویری و دیجیتالی و... خبری نبود، اما واقعیت این است تا زمانی که سفر اتفاق می‌افتد سفرنامه هم می‌تواند نوشته شود و...