شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

واحد اقامتی و پذیرائی جدید

كاروانسراي عباسي ، واحد اقامتي و پذيرائي جديد

/post-4053/

در قرن يازدهم هجري كه در دوران صفويه ، در سراسر ايرذان و در نقاط بسيار حساس ، كاروانسراهاي بسيار زيبا احداث گرديد كه در نوع خود در جهان بي نظير هستند . در حقيقت مي توان گفت كاروان سراهاي مورد نظر براي توسعه گردشگري به ويژه جهانگردي تجاري مورد استفاده قرار مي گرفت و اماكن بسيار مناسبي براي...