شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

واقعیت امنیت در گردشگری ایران

واقعیت امنیت در گردشگری ایران

/post-6202/

مفهوم امنیت، همچون بسیاری از مفاهیم دیگر، در طول تاریخ تغییر یافته و روندی رو‌به‌رشد داشته است شکی نیست که مفهوم «امنیت» همسان و موازی با مفهوم «بشر» تعالی‌یافته، تا امروزه تعریفی بسیار متفاوت از تعریف اولیه آن داشته باشیم. چنان‌که در دوران ماقبل از تاریخ، امنیت، تنها مربوط به حفظ بقا بود...