شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ورزش و گردشگری

ورزش و گردشگری

/post-6881/

براساس برنامه چهارم توسعه، كشور ایران باید تا پایان سال ۱۳۸۸ سالانه میزبان حداقل ۵ میلیون گردشگر باشد، رقمی كه باید تا پایان سال ۲۰۲۴ به رقمی معادل ۲۰ میلیون نفر در سال برسد و در این میان نمی توان از سهم و جایگاه ورزش و برگزاری تورنمنت های ورزشی به سادگی گذشت. كافی است به درآمدهای نجومی كه...