شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

وریسم

مادی نیاصرم | Niasarm Madi

/post-4071/

مادی نیاصرم نام یکی از مادی های شهر اصفهان است. این مادی در داخل شهر اصفهان در نزدیکترین فاصله نسبت به زاینده رود قرار گرفته است و امروزه پرآب ترین مادی اصفهان است. منبع:hamgardi