شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

وزغ بلوچی

وزغ بلوچی

/post-1318/

محل پیدایش تیپ : رودخانه دشت بلوچستان (پاکستان غربی ) توصیف مختصر : اندرسون در سال 1963 نمونه های میناب رابه صورت زیر حساب کرده است سر و بدن تخت پوزه کمی به جلو امده فرق سر فاقد برامدگیهای استخوانی فاصله بین چشم وسوراخ بینی مساوی یا حداقل 2/3 قطر چشم فاصله . در اب گودال های کم عمق جمع اوری...