شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

وزغ سبز تورانی

وزغ سبز تورانی

/post-1326/

محل پیدایش : شهر دوشنبه تاجیکستان توصیف مختصر : اندازه غده پاروتوئید در حدود 28%طول کلی بدن است . نسبت عرض پلک فوقانی به فاصله بین چشمها از 96/0 تا 25/1 متغییر است . اغلب نمونه های نر این زیر گونه اساسا" دارای رنگ یکنواختی می باشند . اندازه به میلی متر : نرها 62 تا 79 ماده ها 67 تا 97...