شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

وزغ سبز معمولی

وزغ سبز معمولی

/post-1329/

محل پیدایش : وین ، اتریش . توصیف مختصر : دارای کمی پرده مابین انگشتان اندامهای عقبی ، همچنین قسمتهای سبز رنگ در پشت بدن . توبرکول های مفصلی تک ، بدن خپل و سری نسبتا" باریکتر از سر وزغ معمولی ، پرده صماخ کاملا" بزرگ و در بیشتر مواردقابل رویت . پشت بدن دارای تعداد زیادی زگیل ، غده پاروتوئید...