شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

وزغ سبز وزغ رنگارنگ

وزغ سبز (وزغ رنگارنگ)

/post-1325/

محل پیدایش تیپ : وین ، اتریش صفات شخصیتی : دارای لکه های سبز رنگ که در ماده ها مشخص تر . عنبیه زرد رنگ ، پرده صماخ مشخص ، طول غده پاروتوئید از عرض آن بیشتر ، دارای اندام تشدید صدای داخلی در زیر پوست گلو ، برآمدگی های مفصلی تک ( به ندرت دو تا ) ، انتهای چهارمین (خارجی ترین ) انگشت اندامهای...