شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

وزغ سبز کرمانی

وزغ سبز کرمانی

/post-1330/

محل پیدایش تیپ : شهرستان کرمان ، استان کرمان، ایران توصیف مختصر : پوزه نوک تیزتر از زیر گونه تیپ به طوری که فاصله بین لبه خلفی سوراخ بینی و گوشه قدامی چشم به فاصله بین سوراخهای بینی از 21/1 تا 55/1 متغییر است ولی در زیر گونه تیپ فقط 96/0 تا 2/1 می باشد همچنین پشت بدن نرها رنگ پریده و یک...