شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

وزغ مرمری هندی

وزغ مرمری (هندی)

/post-1332/

محل پیدایش : شرق هندوستان احتمالا" اسام توصیف : طول غده پاروتوئید 2 تا 5/2 برابر طول پلک فوقانی ، رنگ پشت بدن اغلب سیاه یا قهوه ای مرمری ، سطح شکمی سفید چرک . سر تخت ، فاقد لبه استخوانی سوراخ بینی نزدیکتر به نوک پوزه تا به چشم پوزه به حالت منفرج و باز طول ان به بزرگی چشم ناحیه گونه ای مورب...