شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

وزغ کویری

وزغ کویری

/post-1334/

محل پیدایش تیپ : هولوتیپ یک نر بالغ است که از چشمه سفید آب جمع اوری شده است . این چشمه در حدود 10 کیلومتری جوب غربی کوه قاله سردو در حود 30 کیلومتری جنوب سیاه کوه در قسمت جنوبی ناحیه حفاظت شده کویر در حدود 200 کیلومتری جنوب تهران قرار دارد . توصیف مختصر : گونه ای از بوفو با اندازه متوسط...