شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

وقتی در ایران گریه کردم

وقتی در ایران گریه کردم

/post-4387/

روزگاری که ما در آن زندگی می‌کنیم، سرشار از تحرک و پویایی است. جهانی که روز به روز بیشتر به انواع فناوری‌ها و پیشرفت‌ها دست پیدا می‌کند و آدم‌ها را به آن وابسته. این جهان پرشور با همه دستاوردهایش موجی از بحران هویت را به دنبال داشته است. «نیال دوهرتی» یکی از افراد معمولی این دنیاست که پس...