شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

وقتی نیش مار دیگر گزنده نیست

وقتی نیش مار دیگر گزنده نیست

/post-5769/

زندگی عجیب مارگیرهای هندی پالی نت در اجرای یکی از سنت‌های قدیمی هندی کاملا استاد شده. او می‌داند چگونه با ماری که در جعبه جلویش قرار گرفته رفتار کند تا کبری گوش به فرمان او باشد و رشما – نام مار کبری– با صدای نی پالی از خود بی‌خود می‌شود و سرش را از جعبه بیرون می‌آورد. نت ۵۲ ساله یکی از ۱۰...