شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ولی شیراز ما از اصفهان به

ولی شیراز ما از اصفهان به

/post-5972/

شهرهای معروف ادبی جهان همین اول مطلب گفته باشیم، به نظر ما بهترین و مشهورترین شهر ادبی جهان شیراز خودمان است و هرچند که نام شیراز در فهرست جهانی شهرهای ادبی نیامده باشد! با این اطلاع به سراغ شهرهای معروف ادبی جهان می‌رویم. پیشتر به اطلاعتان رسانده باشم که شهرهای ادبی معروف، چندتایی از...