شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ول حفار کردی

ول حفار کردی

/post-1452/

مشخصات: شباه زیادی به ول حفار افغانی دارد ولی جثه آن قدری کوچک‌تر و رنگ بدنش تیره‌تر است، موهای پشت سر نیز کمی صورتی رنگ‌اند. در گذشته آن را زیر گونه‌ای از ول حفار افغانی می‌دانستند،‌ ولی در بررسی‌های انجام شده اخیر (به خصوص از نظر ژنتیکی) به عنوان گونه‌ای جداگانه شناخته شده است. زیستگاه:...