شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

ول معمولی

ول معمولی

/post-1447/

مشخصات: رنگ پشت قهوه‌ای متمایل به خاکستری، پهلوها کمی روشن‌ترند، زیر بدن زرد تیره، دم دو رنگ، پشت دم قهوه‌ای و زیر دم خاکستری روشن است. دم حدود یک سوم طول سر و تنه است. گوش‌ها کوچک ولی قابل تشخیص هستند، رنگ دندان‌های پیشین زرد متمایل به نارنجی است. اندازه‌ها: طول سر و تنه 90 تا 120...