شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

ویتنام از چشم یک ایرانی

ویتنام از چشم یک ایرانی

/post-4070/

گاه لازم است برای شناخت بیشتر از خود و پی بردن به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های گردشگری داخلی سری به‌دیگر کشورها بزنیم، تا از زبان کسانی که به دیگر کشورها رفته‌اند شرح حال و زندگانی مردم دیگر سرزمین‌ها را بشنویم. امروز به تماشای ویتنام می‌رویم، ولی از چشم یکی از مسافرانی که تازه از این کشور برگشته...