شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پارک جنگلی قائم کرمان جنگل پردیسان قائم کرمان

پارک جنگلی قائم کرمان (جنگل پردیسان قائم کرمان)

/post-5797/

خاک شهر کرمان در حاشیه شرقی خود، بستر بزرگ ترین جنگل دست کاشت ایرانه، جنگلی با ۲۳۰ هکتار مساحت که سایه یک دستش آسایشگاه مردم دود و دم زده ی شهر شده. در این شرایط، ضروریه که برای حفظ مسایل زیست محیطی آن هم چاره ای اساسی اندیشیده شه تا هرگز حتی یک شاخه از این جنگل رو از دست ندیم. جنگل قائم...