شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

پارک جنگلی چتاسبز

ایــــــــلام ؛ عـــــــروس زاگـــــــرس

/post-207/

استان ایلام، بنا به اسناد و مدارک تاریخی فراوان، بخشی از کشور عیلام باستان بوده است. این کشور حدود سه هزار سال پیش از میلاد به وجود آمده و تا سال ۲۶۰ پیش از میلاد، به حیات اجتماعی خود ادامه داده است. در این سال به فرمان آشوربانی‌پال به خاک و خون کشیده شده و منقرض شده است. از شهرهای باستانی...