شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پارک جهانی

پارک جهانی؛ دیدن جهان بدون تَرک پکن !

/post-4256/

پارک جهانی از جاهایی است که توصیه می کنیم به هیچ وجه ،همراه با تور نروید .اغلب تورها بازدید از این پارک را در برنامه خود دارند، اما ساعاتی را که برای بازدید از پارک اختصاص می دهند بسیار کم است.ارزش دارد که کرایه رفت وآمد و ورودی پارک را شخصا تقبل کنید و از پارک لذت ببرید.ورودی پارک به هیچ...