شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پارک مرلیون

پارک مرلیون ، سنگاپور

/post-6027/

این مکان در سال 1821 هنگامی که اجناس ارزان قیمت چینی از شهر Xiamen Fujian چین وارد سنگاپور شد بازگشایی شد. مسافرین که از چین آمده بودند و همگی مرد بودند در اطراف جنوب رودخانه سنگاپور که به Telok Ayer معروف است مسکن گزیدند.