شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پارک ملی ایران

نخستین پارک ملی ایران

/post-156/

پارک ملی گلستان در میان تمام مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی کشور از لحاظ سابقه حفاظتی، تنوع زیستی و کیفیت حفاظت دارای جایگاه ویژه‌ای است. این پارک با مشهورترین پارک‌های ملی دنیا برابری می‌کند. پارک ملی گلستان یک ذخیره‌گاه زیستکره است. پارک ملی گلستان ناحیه ای کوهستانی، جنگلی و دشتی است که...