شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پارک ملی گلستان خیال تجسم یافته انسان است

پارک ملی گلستان در استان گلستان خیال تجسم یافته انسان است

/post-6681/

پارک ملی گلستان یکی از پارکهای ملی کشور است که زوایای بکری از گونه گونی های اقلیمی و جانوری را در خود جای داده است. باید جسارت داشت و به درونش رخنه کرد تا گوشه هایی از این زیباییها را از نزدیک دید. پارک ملی گلستان، نخستین پارکی است که در ایران، عنوان پارک ملی را به خود اختصاص داده است. این...