شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پارک وحش صفه

پارک وحش صفه

/post-4124/

پارک وحش با 50 هزار متر مربع وسعت و دویست میلیون تومان اعتبار، با هدف افزایش اطلاعات جوانان و نوجوانان و ویژه حیوانات گوشت خوارو حیوانات علفخوار ایجاد شده است. منبع:seeiran