شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

پارک Beihai

پارک‎ Beihai‏ ‏‏ ‏‎

/post-4220/

این پارک در منطقه ‏Xicheng‏ واقع شده و دارای سابقه ای 1000 ساله است که در طول 5 سلسله حکومتی به ترتیب زیر ساخته و نگهداری ‏شده است:‏ the Liao (916-1125)‎ the Jin (1115-1234)‎ the Yuan (1271-1368)‎ the Ming (1368-1644)‎ the Qing (1644-1911)‎ ‏ مساحت کل این باغ 69 هکتار که نیمی از این باغ...