شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پاشلک بزرگ

پاشلک بزرگ

/post-1576/

مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 28 سانتیمتر طول دارد و منقارش حدود 6 سانتیمتر است. از پاشلک معمولی اندکی بزرگتر، پرجثه تر و منقارش کوتاهتر است. هنگام پرواز اندکی ارتفاع گرفته و سپس فاصله ی کوتاهی را مستقیم و بدون چرخش بدن طی کرده و به سرعت فرود می آید. پروازی سنگین و بال زدنی آهسته دارد. روی بال...