شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پالنگان

در گذر پلکان پالنگان

/post-90/

روستاي زيباي پالنگان در كردستان ايران روستاي زيباي پالنگان در كردستان ايران روستاي زيباي پالنگان در كردستان ايران روستاي زيباي پالنگان در كردستان ايران روستاي زيباي پالنگان در كردستان ايران می‌گفتند روستای پالنگان شبیه ماسوله است و ما گمان می‌کردیم باید شباهتی هم با دیگر روستاهای پلکانی...