شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پالنگان روستایی زیبا اما فراموش شده

پالنگان روستایی زیبا اما فراموش شده

/post-5998/

رفتن و ماندن، زیر آسمان نیلگون آبی، رنگ دیگری دارد این خاک، مثل دل مردمان کهنش. هنوز می‌توان مامنی یافت، فارغ از هجوم سنگین اخبار. خبر از سادگی است و روشنایی چشمانی که باز می‌شوند صبحدم با نور. مردمانش صبورند و سنگین و سیاه‌چشم. موسیقی طبیعت و شب‌های پرستاره‌اش، اما رمان نانوشته‌ای است که...