شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پامنار م منی برای حافظان طبیعت

پامنار مأمنی برای حافظان طبیعت

/post-4604/

پامنار منطقه گردشگری نمونه ای است در آن سوی سد دز در استان خوزستان. اینجا یک زمان محل زندگی خوانین ثروتمندی بود که شاهزاده خوانده می شدند. شمال استان خوزستان، با وجود رودخانه های پر آب دز و کرخه، منطقه ای سرسبز و آباد است و این آبادی به ویژه در محدوده سدهای دز و کرخه نیز به چشم می آید....