شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پایتختی با قدمت یکهزارو پانصد سال

کی‌یف پایتختی با قدمت یکهزارو پانصد سال

/post-6638/

کشور اوکراین با ‌۶۰۰ هزار کیلومتر مربع مساحت و بیش از ‌۴۸ میلیون نفر جمعیت د‌ر سال ‌۱۹۹۱ از شوروی سابق استقلال یافت. این کشور از نظر صنعتی به ویژه صنایع نظامی و هوا ـ فضا و متالوژی د‌ارای جایگاهی خاص د‌ر جهان است. معاد‌ن آهن، زغال‌سنگ، نیکل، منگنز، نفت و گاز مهمترین سرمایه‌های طبیعی این...