شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پایتخت های مشهور جهان چگونه نامگذاری شدند

پایتخت های مشهور جهان چگونه نامگذاری شدند

/post-5569/

توجه و دقت در نام و به عبارتی وجه تسمیه شهرها و مناطق مختلف جهان نشان می دهد که بیشتر اسامی شهرها به نوعی نشان دهنده قوم و یا نژاد غالب در آنجاست، و یا اینکه نشان دهنده وضعیت جغرافیایی و اقلیمی آنهاست. اما در این میان برخی از شهرها هستند که نام برخی از بزرگان و یا شخصیت های معروف و مشهور...