شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پخته تر ها با احتیاط سفر کنند

پخته تر ها با احتیاط ​سفر کنند

/post-5251/

به بهار که نزدیک می‌شویم همه همگام با پرستو‌ها قصد سفر می‌کنند. انگار نسیم بهاری آدم را سبک‌تر می‌کند و فرقی ندارد چه سن و سالی داشته باشی، در این زمان دلت می‌خواهد بار و بنه را ببندی و بروی در دامن طبیعت زیر نور نوازشگر خورشید و در هوای ملس بهاری دراز بکشی و چشمت را ببندی و با جریان زندگی...