شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پرستوی کوچک باد خورک کوچک

پرستوی کوچک (باد خورک کوچک)

/post-1661/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 12 سانتیمتر طول دارد و کوچک ترین پرستوی منطقه است. دمش مستطیلی شکل است. (هنگامی که پهن می شود گرد است و دو شاخه نیست) و لکه سفید آشکار یدر دمگاهش دیده می شود، که نیاید آن را باچلچله ی دمگاه سفید اشتباه کرد. زیرتنه اش تیره و پر و بالش یکدست سیاه مایل به قهوه ای است...